Titel: Blå bergsvallmo
Pris 3 500: -
58x62 med ram.